The games database was last updated on 10/10/2018. Below is a selection of the latest tournaments and games.
Top games
Decisive short games
Recent checkmates

Barcelona Masters CAT-ARG, Barcelona ESP 2018 
1
1. Mareco, Sandro2653+8 1/12981+3
2. Perez Ponsa, Federic...2554+9 1/12926+4
3. Krysa, Leandro Sergi...2503+10 1/12844+4
4. Guerra Mendez, Jose ...2534=6 ½/125820
5. Asis Gargatagli, Hip...2526=7 ½/125560
6. Peralta, Fernando2582=4 ½/125340
7. Pichot, Alan2556=5 ½/125260
8. Lopez Martinez, Jose...2581-1 0/12253-3
9. Alonso Rosell, A2526-2 0/12154-4
10. Diaz Camallonga, Car...2444-3 0/12103-4

ch-RUS Rapid 2018, Sochi RUS 2018 
1234567891011
1. Bocharov, Ivan2563+107 +67 +42 +13 +18 -27 +19 =20 +4 =2 =15 8½/112785+30
2. Artemiev, Vladislav2706+110 +53 +21 +19 =6 +29 +27 =31 =16 =1 =5 8½/112768+6
3. Esipenko, Andrey2609+118 +80 =47 +52 =7 =28 -6 +41 +43 +19 +31 8½/112715+12
4. Demchenko, Anton2679+111 +79 +62 -15 +71 =45 +47 +35 -1 +20 +10 8½/112707+2
5. Bocharov, Dmitry2557+129 +95 -17 +74 +79 -35 +97 +22 +27 +31 =2 8½/112696+17
6. Savchenko, Boris2562+128 +106 +43 +9 =2 -31 +3 +38 +10 -15 =7 8/112733+23
7. Oparin, Grigoriy2624+104 +71 +49 =23 =3 +21 =35 +26 =31 =16 =6 8/112727+12
8. Moiseenko, Vadim2492+134 =63 +66 =16 +84 -20 +65 -17 +47 +37 +36 8/112629+17
9. Sjugirov, Sanan2654+78 +99 +44 -6 =49 +43 =26 -21 +97 +13 =18 7½/112645-2
10. Matlakov, Maksim2683+103 +88 =33 =26 =62 +46 +29 +27 -6 +24 -4 7½/112644-6
11. Kobalia, Mihail2620+81 +50 =52 -47 +63 +86 =45 +33 -17 +55 =42 7½/112580-6
12. Demidov, Mikhail2514+133 +72 =68 +69 -31 =48 =71 +75 =36 +56 =32 7½/112575+6
13. Maletin, Pavel2586+122 +73 +36 -1 -57 +72 +50 +37 =20 -9 +48 7½/112575-3
14. Grachev, Boris2626+116 -65 +98 =64 =72 +76 =48 +54 +30 +17 -16 7½/112568-9
15. Dubov, Daniil2703  +96 +25 +4 -27 +18 -31 +44 +21 +6 =1 7½/102770+6
16. Tomashevsky, Evgeny2705=92   +102 =8 +41 +47 =20 +32 =2 =7 +14 7½/1027160
17. Ponkratov, Pavel2628+115 +89 +5 -27 -45 +58 +42 +8 +11 -14 -26 7/112612-3
18. Sarana, Alexey2641+112 +74 =65 +28 -1 -15 +89 +45 =19 =32 =9 7/112609-6
19. Paravyan, David2629+114 +77 +54 -2 +96 +57 -1 +25 =18 -3 =41 7/112607-4
20. Alekseev, Evgeny2620+117 +84 =45 =41 +53 +8 =16 =1 =13 -4 =40 7/112572-8
21. Sychev, Klementy2534+131 +86 -2 +58 +65 -7 +84 +9 -15 -36 +57 7/112570+3
22. Lysyj, Igor2631+113 +58 =48 =45 +54 -26 +99 -5 +64 -42 +65 7/112529-14
23. Yuffa, Daniil2563+126 +127 +46 =7 -47 =62 -53 +80 =58 =52 +88 7/112522-7
24. Rozum, Ivan2573+125 =76 +85 -48 +68 =52 =62 +96 +38 -10 =54 7/112517-9
25. Shcherbakov, R2516+132 +100 -15 =77 =66 +73 +57 -19 =76 =71 +72 7/112479-6
26. Khanin, Semen2510  =66 +109 =10 +59 +22 =9 -7 =35 +27 +17 7/102682+21
27. Antipov, M22593+121 +57 +101 +17 +15 +1 -2 -10 -5 -26 =84 6½/112587-2
28. Alekseenko, Kirill2639+105 +75 +40 -18 +51 =3 -38 -48 +85 +102 -43 6½/112503-19
29. Iljiushenok, Ilia2539+130 =85 +63 +68 +48 -2 -10 +71 =56 -40 =64 6½/112495-7
30. Kryakvin, Dmitry2595+120 -68 +104 =86 =93 =74 +67 +62 -14 =58 =52 6½/112444-21
31. Morozevich, Alexande...2656=94   +90 +33 +12 +6 +15 =2 =7 -5 -3 6½/102649-2
32. Timofeev, Artyom2580=70   +76 =51 +89 =42 +75 -16 +48 =18 =12 6½/102606+1
33. Gabrielian, Artur2499  +108 =10 -31 +69 =50 +59 -11 +73 +35 =34 6½/102568+7
34. Pridorozhni, Aleksei2574+124 -47 +103 -79   +106 =41 +46 =55 +60 =33 6½/102484-11
35. Sakaev, Konstantin2584+123 +64 =51 =38 +40 +5 =7 -4 =26 -33 -46 6/112497-13
36. Chigaev, Maksim2599+119 +97 -13 -57   +77 =40 +53 =12 +21 -8 6/102536-9
37. Rakhmanov, Alexander2634+98 -52 =78   +85 =49 +51 -13 +84 -8 +71 6/102501-17
38. Belyakov, Bogdan2458  =69 +93 =35 =50 +135 +28 -6 -24 +47 -53 5½/102472+1
39. Panarin, Michail2562-83   +105 =72 +90 -75 +66 =64 =77 -67 +81 5½/102338-27
40. Krylov, Mikhail2476    -28 +95 -35 +87 =36 =63 +100 +29 =20 5½/92566+10
41. Gutenev, Alexander2456    +92 =20 -16 +82 =34 -3 +80 +76 =19 5½/92566+12
42. Potapov, P2515    -1 +73 +82 =32 -17 =60 +98 +22 =11 5½/92540+1
43. Lugovskoy, Maxim2428    -6 =90 +91 -9 +108 +107 -3 +77 +28 5½/92536+12
44. Vastrukhin, Oleg2413+136 +87 -9 -50   +79 +52 -15 -60 +137 -58 5/102399-2
45. Trjapishko, Alexandr2508    =20 =22 +17 =4 =11 -18 =50 +75 =67 5/92593+10
46. Pogromsky, Mikhail2415    -23 =91 +109 -10 +90 -34 +59 =81 +35 5/92478+7
47. Truskavetsky, Alexan...2393  +34 =3 +11 +23 -16 -4 +49 -8 -38   4½/92591+23
48. Kezin, Roman2471    =22 +24 -29 =12 =14 +28 -32 +63 -13 4½/92566+12
49. Gordievsky, Dmitry2615    -7 +87 =9 =37 =88 -47 =74 +73 =60 4½/92438-21
50. Jary, Sergey2286  -11   +44 =38 =33 -13 +61 =45 =51 -56 4/92450+19
51. Drygalov, Sergey2446    =35 =32 -28 +95 -37 +72 =63 =50 -70 4/92414-3
52. Smagin, Sergey2551  +37 =11 -3 +78 =24 -44     =23 =30 4/82540-1
53. Oganian, Miran2435  -2     -20   +23 -36 =81 +91 +38 3½/72515+7
54. Dzhumagaliev, Yan2410    -19 +100 -22     -14 +86 +87 =24 3½/72470+6
55. Usmanov, Vasily2453      -59   =66 +91 +85 =34 -11 =78 3½/72387-6
56. Chekhov, Sergey2463    -69       +86 +88 =29 -12 +50 3½/62454-1
57. Apryshko, Gleb2399  -27   +36 +13 -19 -25       -21 2/62443+4
58. Yashmetov, Mikhail2394  -22   -21   -17     =23 =30 +44 2/62427+3
59. Alexeev, Alexey2287      +55 -26 +101 -33   -46     2/52406+7
60. Slavin, Alexei2364              =42 +44 -34 =49 2/42529+8
61. Kozionov, Kirill2458              -50   +74 +95 2/324520
62. Hasangatin, Ramil2485    -4   =10 =23 =24 -30     -80 1½/62374-7
63. Sadovsky, Artem2408  =8 -29   -11     =40 =51 -48   1½/62307-6
64. Gogolev, Artem2389  -35   =14       =39 -22   =29 1½/52428+2
65. Ivlev, Aleksey2326  +14 =18   -21   -8       -22 1½/52425+5
66. Miroshnichenko, Pave...2275  =26 -8   =25 =55 -39         1½/52347+4
67. Malakhov, Igor2423  -1         -30     +39 =45 1½/42457+2
68. Murzin, Volodar2340  +30 =12 -29 -24             1½/42455+6
69. Chizhikov, Vladislav2304  =38 +56 -12 -33             1½/42384+4
70. Avalyan, Artur2347=32                   +51 1½/22713+9
71. Sharafiev, Azat2432  -7     -4   =12 -29   =25 -37 1/62318-7
72. Inozemtsev, S2310  -12   =39 =14 -13   -51     -25 1/62275-2
73. Mikhailovsky, Vladim...2185  -13   -42   -25   +99 -33 -49   1/62258+2
74. Smirnov, Timofey2332  -18   -5   =30     =49 -61   1/523330
75. Ofitserian, Boris2411  -28       +39 -32 -12   -45   1/52321-4
76. Sergeyev, A2397  =24 -32     -14     =25 -41   1/52310-4
77. Tsoi, Dmitry2429  -19   =25   -36     =39 -43   1/52307-6
78. Remizov, Yaroslav2315-9   =37   -52           =55 1/42373+2
79. Kozlov, Oleg2275  -4   +34 -5 -44           1/42356+3
80. Dilmukhametov, Artur2353  -3           -23 -41   +62 1/423280
81. Kirillov, Dmitry2267-11               =53 =46 -39 1/42308+2
82. Taysayev, Timur2225      +101 -42 -41           1/32374+5
83. Mrykhin, Igor2117+39                     1/12962+9
84. Kozak, A2262  -20     -8   -21   -37   =27 ½/52255-2
85. Nazaretyan, Tigran2248  =29 -24   -37     -55 -28     ½/52248-1
86. Linker, Mikhail2269  -21   =30   -11 -56   -54     ½/52204-4
87. Derjabin, Ilja2345  -44   -49   -40   =89   -54   ½/52145-11
88. Bykov, Oleg2411  -10         =49 -56     -23 ½/42281-5
89. Savitskiy, Sergey2413  -17     -32   -18 =87       ½/42249-7
90. Orlinkov, Maxim L2293    -31 =43 -39   -46         ½/42215-3
91. Gorbatov, Alexej2389      =46 -43   -55     -53   ½/42133-12
92. Dudin, Gleb2178=16   -41                 ½/22381+3
93. Kurbedinov, Ramis2305    -38   =30             ½/223270
94. Cherenkov, Andrey2226=31                     ½/12656+4
95. Stambulian, A2339  -5   -40   -51         -61 0/42084-12
96. Lobanov, Sergei2539  -15     -19     -24       0/32235-10
97. Fakhrutdinov, Timur2472  -36         -5   -9     0/32203-9
98. Tsvetkov, Andrey2264-37   -14           -42     0/32192-3
99. Gochelashvili, David2419  -9         -22 -73       0/32090-11
100. Kretov, Evgeny2219  -25   -54         -40     0/32067-5
101. Sviridov, Va2551    -27 -82   -59           0/31968-22
102. Kabanov, Nikolai2481    -16             -28   0/22272-4
103. Indzhiev, Aldar2218-10   -34                 0/22229-1
104. Barsamian, Eduard2232-7   -30                 0/22210-2
105. Daurbekov, M2063-28   -39                 0/222010
106. Ozgibcev, Anatoly2368  -6       -34           0/22168-4
107. Pashkov, A RUS2144-1             -43       0/22096-2
108. Rozhko, Dmitry2305  -33         -43         0/22064-5
109. Temirkanov, D2262    -26   -46             0/22063-4
110. Uzhva, Andrey2270-2                     0/123060
111. Semenkov, Al2127-4                     0/122790
112. Mumdgan, Suren2151-18                     0/122410
113. Dolgov, Alexey22118-22                     0/122310
114. Shemyakin, Valeriy2213-19                     0/122290
115. Poliakov, Artem2305-17                     0/12228-1
116. Gimadutdinov, Ilnur2148-14                     0/122260
117. Girshgorn, Leonid1925-20                     0/122200
118. Kalinin, Nikita2171-3                     0/122090
119. Oganyan, Arsen2224-36                     0/12199-1
120. Kuzmin, Roman2127-30                     0/121950
121. Pervakov, S2098-27                     0/121930
122. Kharitonov, Egor2000-13                     0/121860
123. Pshmahov, Osman2011-35                     0/121840
124. Shkurkin, Andrey2201-34                     0/12174-1
125. Sargsyan, Anatoly1900-24                     0/121730
126. Arbuzov, Mikhail2146-23                     0/121630
127. Papenin, N2334  -23                   0/12163-2
128. Mnatsakanian, Arsen2169-6                     0/121620
129. Semukhin, Mihail2036-5                     0/121570
130. Esipenko, Aleksandr2026-29                     0/121390
131. Liberman, Evgeny2134-21                     0/121340
132. Averyanov, Grigori2094-25                     0/121160
133. Potapenko, D2158-12                     0/12114-1
134. Kryzhanovskiy, Mikha...2064-8                     0/120920
135. Nuristani, Iman2242          -38           0/12058-2
136. Prokhorko, Mikhail2197-44                     0/12013-2
137. Artamonov, Valery2218                  -44   0/12013-2

ch-RUS Blitz 2018, Sochi RUS 2018 
1234567891011121314151617181920
1. Artemiev, Vladislav2706+107 +107 +96 +96 +50 +50 +9 +9 +5 =5 =8 +8 -10 +10 -3 =3 =6 +6 +26 +26 16/202783+16
2. Sjugirov, Sanan2654+93 +93 +57 +57 +13 +13 =16 =16 =10 =10 =23 +23 =4 -4 +35 +35 +7 +7 =15 +15 15½/202773+26
3. Dubov, Daniil2703+58 +58 +64 +64 +28 -28 +45 +45 -6 +6 +16 +16 +5 -5 +1 =1 =21 +21 =4 =4 15/202767+12
4. Bocharov, Ivan2563+124 +124 -62 +62 +69 +69 +43 +43 =8 -8 +56 +56 =2 +2 =5 +5 +13 =13 =3 =3 15/202702+32
5. Oparin, Grigoriy2624+117 +117 +84 +84 +65 +65 =38 +38 -1 =1 +15 +15 -3 +3 =4 -4 +10 =10 =13 +13 14½/202722+20
6. Ponkratov, Pavel2628+115 +115 +69 -69 +62 +62 +40 +40 +3 -3 +22 +22 -36 +36 +10 +10 =1 -1 -21 +21 14½/202704+15
7. Chigaev, Maksim2599+120 +120 +67 +67 =44 =44 -34 +34 =57 +57 +18 =18 +33 +33 -8 +8 -2 -2 +53 +53 14/202660+12
8. Alekseenko, Kirill2639+112 +112 -68 +68 +54 +54 +55 +55 =4 +4 =1 -1 +27 +27 +7 -7 -26 -26 +22 +22 14/2026520
9. Riazantsev, Alexande...2649+110 +110 +98 +98 +49 +49 -1 -1 =39 =39 -43 =43 =44 +44 =46 +46 +33 +33 +36 =36 14/202632-6
10. Esipenko, Andrey2609=102 +102 +61 =61 +29 +29 +36 +36 =2 =2 +12 +12 +1 -1 -6 -6 -5 =5 +20 +20 13½/202700+20
11. Rozum, Ivan2573+123 +123 +77 =77 =27 +27 =31 -31 =44 +44 +39 =39 +12 +12 -21 -21 +19 -19 +35 +35 13½/202656+18
12. Paravyan, David2629+114 +114 +83 +83 -45 =45 +32 +32 +31 +31 -10 -10 -11 -11 +43 +43 +41 =41 =16 +16 13½/202648+1
13. Sarana, Alexey2641+111 +111 +99 +99 -2 -2 +76 =76 +87 +87 =24 =24 +19 +19 +37 +37 -4 =4 =5 -5 13½/202639-3
14. Timofeev, Artyom2580+121 +121 +92 +92 =46 =46 +41 =41 -15 =15 +55 +55 -26 =26 -16 -16 +67 +67 +68 +68 13½/202576-3
15. Savchenko, Boris2562+103 =103     +80 +80 +73 +73 +14 =14 -5 -5 +43 +43 +17 +17 +16 +16 =2 -2 13½/182711+31
16. Rakhmanov, Alexander2634+113 +113 +59 +59 +47 +47 =2 =2 -18 +18 -3 -3 +56 +56 +14 +14 -15 -15 =12 -12 12½/202620-6
17. Sychev, Klementy2534+63 +63 +87 =87 -40 =40 +67 +67 +46 +46 -36 -36 +61 +61 -15 -15 =44 +44 -30 +30 12½/202564+5
18. Matlakov, Maksim2683+86 +86 -32 +32 =70 +70 +60 +60 +16 -16 -7 =7 +22 -22 +27 =27 +37 -37 +28 -28 12½/202554-32
19. Pridorozhni, Aleksei2574+122 +122 +71 -71 +68 +68 -28 +28 +49 +49 -33 =33 -13 -13 +55 +55 -11 +11 =29 =29 12½/202551-8
20. Bocharov, Dmitry2557+127 +127 +74 +74 -36 -36 +79 -79 -83 +83 +67 -67 +97 +97 +48 +48 =29 +29 -10 -10 12½/202507-14
21. Alekseev, Evgeny2620=100 +100     -71 +71 =59 -59 +85 +85 +65 +65 +23 +23 +11 +11 =3 -3 +6 -6 12½/182617-3
22. Vastrukhin, Oleg2413+131 +131 -54 +54 +56 -56 +78 +78 +47 +47 -6 -6 -18 +18 +32 +32 +28 -28 -8 -8 12/202543+34
23. Trjapishko, Alexandr2508+130 +130 +80 =80 =66 +66 +44 =44 =38 +38 =2 -2 -21 -21 +70 -70 =69 +69 -32 +32 12/202528+2
24. Demchenko, Anton2679+108 +108 -60 +60 =33 =33 =71 +71 +41 +41 =13 =13 -37 -37 -63 +63 -70 +70 +58 =58 12/202488-45
25. Dzhumagaliev, Yan2410+132 +132 =56 =56 +81 +81 -46 =46 +59 =59 -26 -26 +68 =68 -52 +52 -84 +84 +69 =69 12/202436+4
26. Morozevich, Alexande...2656+109 +109 -70 +70 -32 -32     +86 +86 +25 +25 +14 =14 +36 =36 +8 +8 -1 -1 12/182612-12
27. Shcherbakov, R2516    =97 +97 =11 -11 +106 +106 +61 =61 +38 =38 -8 -8 -18 =18 +72 +72 +37 =37 11/182583+14
28. Gabrielian, Artur2499    +78 +78 -3 +3 +19 -19 -33 -33 =80 =80 +77 +77 +47 +47 -22 +22 -18 +18 11/182579+17
29. Demidov, Mikhail2514+129 +129 =88 +88 -10 -10     -35 +35 +57 -57 +64 +64 +31 =31 =20 -20 =19 =19 10½/182539+4
30. Khanin, Semen2510=104 +104     +73 -73 =61 -61 +79 -79 +83 -83 +71 +71 +96 +96 =36 -36 +17 -17 10½/182489-7
31. Yuffa, Daniil2563        +125 +125 =11 +11 -12 -12 =64 =64 +38 +38 -29 =29 =42 +42 +52 +52 10½/162667+20
32. Kozionov, Kirill2458    +18 -18 +26 +26 -12 -12 -63 +63 +58 +58 -42 +42 -22 -22 +81 +81 +23 -23 10/182551+22
33. Moiseenko, Vadim2492    -35 +35 =24 =24 +42 +42 +28 +28 +19 =19 -7 -7 +41 -41 -9 -9 =34 =34 9½/182622+32
34. Drygalov, Sergey2446    -82 +82 +94 +94 +7 -7 -56 -56 -54 +54 +59 +59 =42 =42 =63 -63 =33 =33 9½/1824470
35. Grachev, Boris2626+116 +116 +33 -33 -60 =60     +29 -29 +46 =46 +69 +69 -2 -2 =39 +39 -11 -11 9½/182444-42
36. Antipov, M22593        +20 +20 -10 -10 +58 +58 +17 +17 +6 -6 -26 =26 =30 +30 -9 =9 9½/162631+6
37. Gordievsky, Dmitry2615=101 +101         =72 +72 =45 +45 =40 +40 +24 +24 -13 -13 -18 +18 -27 =27 9½/162587-7
38. Maletin, Pavel2586+105 +105 +79 +79 +48 +48 =5 -5 =23 -23 -27 =27 -31 -31         +70 +70 9½/162541-11
39. Kryakvin, Dmitry2595        +85 +85 +77 =77 =9 =9 -11 =11 =40 =40 +53 -53 =35 -35 +84 =84 9/162547-12
40. Romanov, Evgeny2614+119 +119 =85 +85 +17 =17 -6 -6 +68 +68 =37 -37 =39 =39 -67 =67         9/162507-23
41. Kobalia, Mihail2620    +52 -52 +118 +118 -14 =14 -24 -24     +57 +57 -33 +33 -12 =12 +47 =47 8½/162529-20
42. Tomashevsky, Evgeny2705+75 +75 -47 -47     -33 -33     +84 +84 +32 -32 =34 =34 =31 -31 +63 +63 8½/162442-49
43. Panarin, Michail2562+126 +126 =81 =81 +82 +82 -4 -4 +98 +98 +9 =9 -15 -15 -12 -12         8½/162440-27
44. Potapov, P2515        =7 =7 -23 =23 =11 -11 =89 +89 =9 -9 +56 +56 =17 -17 =76 =76 7½/162451-13
45. Lobanov, Sergei2539        +12 =12 -3 -3 =37 -37 -78 +78 -72 +72 +92 =92 =52 -52 +54 =54 7½/162446-20
46. Murzin, Volodar2340        =14 =14 +25 =25 -17 -17 -35 =35 +133 +133 =9 -9 +76 -76 +75 -75 7½/162446+23
47. Gutenev, Alexander2456    +42 +42 -16 -16 +105 +105 -22 -22 -75 +75     -28 -28 +97 +97 -41 =41 7½/162433-4
48. Balashov, Yuri S2429        -38 -38 +65 -65 =54 =54 +99 =99 +92 =92 -20 -20 =71 +71 +59 -59 7½/162406-4
49. Belyakov, Bogdan2458        -9 -9 +89 +89 -19 -19 -52 +52 +78 -78 +54 -54 =77 =77 =82 +82 7½/162388-15
50. Iljiushenok, Ilia2539+128 +128 +72 +72 -1 -1 -56 -56     -59 +59 -67 +67 +75 =75 -68 -68     7½/162359-38
51. Oganian, Miran2435        -89 +89 -90 +90 -52 +52 +93 +93 =54 =54 =72 -72     -85 +85 7½/142388-9
52. Tekeyev, Z2392    -41 +41 -55 -55     +51 -51 +49 -49 +66 =66 +25 -25 =45 +45 -31 -31 7/162442+12
53. Kezin, Roman2471-95 +95                 +79 +79 +63 -63 -39 +39 +74 +74 -7 -7 7/122470-1
54. Gochelashvili, David2419    +22 -22 -8 -8     =48 =48 +34 -34 =51 =51 -49 +49 -64 +64 -45 =45 6½/1624140
55. Hasangatin, Ramil2485    +94 -94 +52 +52 -8 -8 +77 +77 -14 -14 +80 =80 -19 -19         6½/142423-11
56. Inozemtsev, S2310    =25 =25 -22 +22 +50 +50 +34 +34 -4 -4 -16 -16 -44 -44         6/142446+25
57. Sadovsky, Artem2408    -2 -2     +75 +75 =7 -7 -29 +29 -41 -41     =58 -58 +94 +94 6/142412+2
58. Chizhikov, Vladislav2304-3 -3         +134 +134 -36 -36 -32 -32     =98 +98 =57 +57 -24 =24 5½/142420+21
59. Fakhrutdinov, Timur2472    -16 -16     =21 +21 -25 =25 +50 -50 -34 -34     =96 +96 -48 +48 5½/142419-8
60. Mikhailovsky, Vladim...2185    +24 -24 +35 =35 -18 -18                 +65 -65 +107 +107 5½/102501+38
61. Tsoi, Dmitry2429    -10 =10     =30 +30 -27 =27 +66 =66 -17 -17 +93 -93         5/122429+1
62. Lugovskoy, Maxim2428    +4 -4 -6 -6                 +81 -81 +73 -73 +106 +106 5/102452+3
63. Linker, Mikhail2269-17 -17             +32 -32     -53 +53 +24 -24 =34 +34 -42 -42 4½/122449+25
64. Sviridov, Va2551    -3 -3         =90 +90 =31 =31 -29 -29     +54 -54 =91 -91 4/122340-33
65. Yashmetov, Mikhail2394        -5 -5 -48 +48 +96 +96 -21 -21         -60 +60     4/1023820
66. Malakhov, Igor2423        =23 -23 =86 -86 +88 +88 -61 =61 -52 =52             4/102282-18
67. Ivlev, Aleksey2326    -7 -7     -17 -17     -20 +20 +50 -50 +40 =40 -14 -14     3½/122404+11
68. Derjabin, Ilja2345    +8 -8 -19 -19     -40 -40     -25 =25     +50 +50 -14 -14 3½/122393+7
69. Kozak, A2262    -6 +6 -4 -4             -35 -35 =82 +82 =23 -23 -25 =25 3½/122337+11
70. Apryshko, Gleb2399    +26 -26 =18 -18                 -23 +23 +24 -24 -38 -38 3½/102502+13
71. Gogolev, Artem2389    -19 +19 +21 -21 =24 -24         -30 -30     =48 -48     3/102402+3
72. Nechaev, Oleg2400    -50 -50     =37 -37         +45 -45 =51 +51 -27 -27     3/102369-2
73. Ofitserian, Boris2411        -30 +30 -15 -15                 -62 +62 +74 -74 3/82383-1
74. Sharafiev, Azat2432    -20 -20                     +78 +78 -53 -53 -73 +73 3/82358-7
75. Remizov, Yaroslav2315-42 -42         -57 -57     +47 -47     -50 =50     -46 +46 2½/102290-1
76. Savitskiy, Sergey2413            -13 =13                 -46 +46 =44 =44 2½/62432+2
77. Ozgibcev, Anatoly2368    -11 =11     -39 =39 -55 -55     -28 -28     =49 =49     2/102282-9
78. Truskavetsky, Alexan...2393    -28 -28     -22 -22     +45 -45 -49 +49 -74 -74         2/102228-19
79. Chekhov, Sergey2463    -38 -38     -20 +20 -30 +30 -53 -53                 2/82331-12
80. Smirnov, Timofey2332    -23 =23 -15 -15         =28 =28 -55 =55             2/823140
81. Asanov, Timur2389    =43 =43 -25 -25                 -62 +62 -32 -32     2/82265-11
82. Jary, Sergey2286    +34 -34 -43 -43                 =69 -69     =49 -49 2/82232-4
83. Dilmukhametov, Artur2353    -12 -12         +20 -20 -30 +30                 2/62432+6
84. Papenin, N2334    -5 -5             -42 -42         +25 -25 -39 =39 1½/823340
85. Stambulian, A2339    =40 -40 -39 -39     -21 -21                 +51 -51 1½/82316-2
86. Indzhiev, Aldar2218-18 -18         =66 +66 -26 -26                     1½/62387+8
87. Kabanov, Nikolai2481    -17 =17 -88 +88     -13 -13                     1½/62279-15
88. Pogosian, S2263    =29 -29 +87 -87     -66 -66                     1½/62273+1
89. Taysayev, Timur2225        +51 -51 -49 -49     =44 -44                 1½/62269+3
90. Slavin, Alexei2364            +51 -51 =64 -64                     1½/42393+2
91. Kozlov, Oleg2275                                    =64 +64 1½/22751+11
92. Kretov, Evgeny2219    -14 -14                 -48 =48 -45 =45         1/622490
93. Kalinin, Michail2380-2 -2                 -51 -51     -61 +61         1/62239-9
94. Miroshnichenko, Pave...2275    -55 +55 -34 -34                         -57 -57 1/62180-6
95. Kryzhanovskiy, Mikha...2064+53 -53                                     1/22471+8
96. Usmanov, Vasily2453    -1 -1         -65 -65         -30 -30 =59 -59     ½/82171-27
97. Nazaretyan, Tigran2248    =27 -27                 -20 -20     -47 -47     ½/62176-5
98. Alexeev, Alexey2287    -9 -9         -43 -43         =58 -58         ½/62172-8
99. Bykov, Oleg2411    -13 -13             -48 =48                 ½/42235-8
100. Pashkov, A RUS2144=21 -21                                     ½/22420+3
101. Esipenko, Aleksandr2026=37 -37                                     ½/22415+4
102. Temirkanov, D2262=10 -10                                     ½/22409+2
103. Tsvetkov, Andrey2264-15 =15                                     ½/22362+1
104. Dudin, Gleb2178=30 -30                                     ½/22310+2
105. Cherenkov, Andrey2226-38 -38         -47 -47                         0/42121-6
106. Rjabzev, Konstantin2270            -27 -27                     -62 -62 0/42072-9
107. Girshgorn, Leonid1925-1 -1                                 -60 -60 0/42046-1
108. Okun, Evgeny2163-24 -24                                     0/222790
109. Rozhko, Dmitry2305-26 -26                                     0/22256-2
110. Jakovenko, I2170-9 -9                                     0/22249-1
111. Varnazov, Lev1973-13 -13                                     0/222410
112. Shemyakin, Valeriy2213-8 -8                                     0/22239-1
113. Mumdgan, Suren2151-16 -16                                     0/22234-1
114. Mnatsakanian, Arsen2169-12 -12                                     0/22229-1
115. Orlinkov, Maxim L2293-6 -6                                     0/22228-2
116. Smelov, A2184-35 -35                                     0/22226-1
117. Svinarev, Stanislav-5 -5                                     0/22224
118. Sergeyev, A2397        -41 -41                             0/22220-4
119. Uzhva, Andrey2270-40 -40                                     0/22214-2
120. Tenikashvili, Georgi...2361-7 -7                                     0/22199-4
121. Didenko, Igor-14 -14                                     0/22180
122. Dolgov, Alexey22118-19 -19                                     0/22174-1
123. Potapenko, D2158-11 -11                                     0/22173-1
124. Shkurkin, Andrey2201-4 -4                                     0/22163-2
125. Gorbatov, Alexej2389        -31 -31                             0/22163-5
126. Nakhodkin, Gennadiy1953-43 -43                                     0/221620
127. Shorin, Sergei-20 -20                                     0/22157
128. Prokhorko, Mikhail2197-50 -50                                     0/22139-2
129. Pervakov, S2098-29 -29                                     0/22114-1
130. Barsamian, Eduard2232-23 -23                                     0/22108-3
131. Gimadutdinov, Ilnur2148-22 -22                                     0/22013-3
132. Daurbekov, M2063-25 -25                                     0/22010-2
133. Nuristani, Iman2242                        -46 -46             0/21940-7
134. Pogromsky, Mikhail2415            -58 -58                         0/21904-13

Panchenko Mem A 2018, Chelyabinsk RUS 2018 
1234
1. Gleizerov, Evgeny2487=2 +4 =3 +6 3/42642+7
2. Drygalov, Andrey2477=1 +3 +5 =4 3/42637+7
3. Berzinsh, Roland2402+6 -2 =1 +5 2½/42560+8
4. Meister, Jak2435=5 -1 =6 =2 1½/42360-3
5. Simantsev, Mikhail2424=4 =6 -2 -3 1/42242-8
6. Bezgodov, Alexei2452-3 =5 =4 -1 1/42237-10

TCh-RUS Rapid 2018, Sochi RUS 2018 
12345
1. Artemiev, Vladislav2706+78 =37 +7 =20 +28 4/52860+8
2. Romanov, Evgeny2614+72 +90 =10 +41 =52 4/52761+8
3. Kamsky, Gata2666+40 +59 =9 =12 +18 4/52714+2
4. Bocharov, Dmitry2557+93 -21 +55 +54 +66 4/52683+7
5. Malakhov, Vladimir2661+65 +31 =8 +21 -7 3½/52735+3
6. Grachev, Boris2626+92 =14 +32 =18 =9 3½/52720+5
7. Alekseenko, Kirill2639+95 =51 -1 +8 +5 3½/52686+2
8. Nepomniachtchi, Ian2759+64 +20 =5 -7 +58 3½/52678-5
9. Alekseev, Evgeny2620+49 +54 =3 =44 =6 3½/52667+2
10. Timofeev, Artyom2580=26 +38 =2 =13 +45 3½/52640+2
11. Usmanov, Vasily2453-73 +43 +61 +25 =60 3½/52635+11
12. Rozum, Ivan2573+97 =44 =42 =3 +92 3½/52560-1
13. Moiseenko, Vadim2492+96 =32 +57 =10 =56 3½/525060
14. Kryakvin, Dmitry2595+71 =6 =78 +81 =70 3½/52444-7
15. Derjabin, Ilja2345  +83 +72 =24 +90 3½/42712+18
16. Khanin, Semen2510+69 =29   +43 +83 3½/42641+5
17. Ponkratov, Pavel2628=88 +39 -28 +37 =19 3/52679+2
18. Savchenko, Boris2562=57 +22 +53 =6 -3 3/52609+2
19. Bocharov, Ivan2563-58 =28 +36 +51 =17 3/525760
20. Rakhmanov, Alexander2634=35 -8 +91 =1 +65 3/52544-6
21. Morozevich, Alexande...2656+42 +4 +66 -5   3/42717+2
22. Maletin, Pavel2586  -18 +79 +90 +53 3/42662+3
23. Pogromsky, Mikhail2415  -48 +76 +67 +85 3/42570+7
24. Demidov, Mikhail2514  +52 =40 =15 +80 3/42558+1
25. Antipov, M22593  +63 +60 -11 +94 3/42557-1
26. Ivlev, Aleksey2326=10 +96 =33 +79   3/42537+10
27. Chos, Alexey2296    +46 +98 +63 3/32646+12
28. Dubov, Daniil2703+91 =19 +17   -1 2½/42690-1
29. Indjic, Aleksandar2604  =16 =30 =34 +75 2½/426050
30. Gutenev, Alexander2456+100 +81 =29 -46   2½/42507+2
31. Sychev, Klementy2534+84 -5   =39 +64 2½/42507-1
32. Paravyan, David2629+80 =13 -6   +93 2½/42485-7
33. Kozionov, Kirill2458+74 -60 =26   +48 2½/42386-4
34. Kobalia, Mihail2620+87   +41 =29   2½/32688+2
35. Garifullina, Leya2106=20 +78     +95 2½/32650+19
36. Ozgibcev, Anatoly2368  +64 -19 +78 -37 2/42520+8
37. Chigaev, Maksim2599  =1 =65 -17 +36 2/42497-5
38. Lugovskoy, Maxim2428  -10 +56 =53 =55 2/424300
39. Trjapishko, Alexandr2508  -17 +95 =31 =51 2/42417-5
40. Shkurkin, Andrey2201-3 +97 =24 =55   2/42415+10
41. Yuffa, Daniil2563+82   -34 -2 +69 2/42393-9
42. Kretov, Evgeny2219-21 +84 =12 =70   2/42390+9
43. Savitskiy, Sergey2413  -11 +94 -16 +47 2/42298-6
44. Potkin, Vladimir2597+70 =12   =9   2/326180
45. Iljiushenok, Ilia2539+68     +52 -10 2/32596+1
46. Oganian, Miran2435    -27 +30 +79 2/32487+1
47. Kurbedinov, Ramis2305    +73 +50 -43 2/32479+6
48. Nechaev, Oleg2400  +23   +68 -33 2/32479+2
49. Nazaretyan, Tigran2248-9   +86   +97 2/32478+9
50. Apryshko, Gleb2399+98   +67 -47   2/32296-3
51. Potapov, P2515  =7 =58 -19 =39 1½/42394-6
52. Zvjaginsev, Vadim2644+56 -24   -45 =2 1½/42384-13
53. Shcherbakov, R2516+99   -18 =38 -22 1½/42353-8
54. Sergeyev, A2397  -9 +93 -4 =81 1½/42322-3
55. Dilmukhametov, Artur2353  =80 -4 =40 =38 1½/42257-4
56. Linker, Mikhail2269-52   -38 +71 =13 1½/42209-2
57. Kostin, Alexey2253=18 -71 -13 +82   1½/42158-4
58. Tsvetkov, Andrey2264+19   =51   -8 1½/32612+11
59. Vastrukhin, Oleg2413  -3 +92 =66   1½/32563+6
60. Motylev, Alexander2661  +33 -25   =11 1½/32501-6
61. Hasangatin, Ramil2485+67 =85 -11     1½/32354-5
62. Pingin, Artem1981=63 -67     +73 1½/32295+10
63. Gogolev, Artem2389=62 -25 =68 -75 -27 1/52053-21
64. Tekeyev, Z2392-8 -36   +91 -31 1/42331-2
65. Alexeev, Alexey2287-5   =37 =84 -20 1/422910
66. Lysyj, Igor2631  =86 -21 =59 -4 1/42278-18
67. Uzhva, Andrey2270-61 +62 -50 -23   1/42120-7
68. Okun, Evgeny2163-45 =74 =63 -48   1/42071-3
69. Mochalin, Faddey2032-16   +90   -41 1/32377+8
70. Kozak, A2262-44     =42 =14 1/32337+3
71. Babayan, Arman S1673-14 +57   -56   1/32239+9
72. Tenikashvili, Georgi...2361-2   -15   +96 1/32186-6
73. Taysayev, Timur2225+11   -47   -62 1/32113-4
74. Terzyan, Nazar1757-33 =68   =87   1/32106+8
75. Sharafiev, Azat2432      +63 -29 1/22497+1
76. Kezin, Roman2471+94   -23     1/22170-6
77. Riazhskih, V2165  +98       1/12314+1
78. Shariyazdanov, Andre...2526-1 -35 =14 -36   ½/42144-19
79. Inozemtsev, S2310  =82 -22 -26 -46 ½/42113-9
80. Nuristani, Iman2242-32 =55     -24 ½/322320
81. Papenin, N2334  -30   -14 =54 ½/32216-3
82. Rozhko, Dmitry2305-41 =79   -57   ½/32109-7
83. Remizov, Yaroslav2315=89 -15     -16 ½/32094-8
84. Zhakamukhov, Eduard2068-31 -42   =65   ½/320800
85. Murzin, Volodar2340  =61     -23 ½/22250-1
86. Jary, Sergey2286  =66 -49     ½/222400
87. Pervakov, S2098-34     =74   ½/21989-2
88. Oparin, Grigoriy2624=17         ½/126280
89. Cherenkov, Andrey2226=83         ½/12315+1
90. Belyakov, Bogdan2458  -2 -69 -22 -15 0/41994-23
91. Chekhov, Sergey2463-28   -20 -64   0/32176-10
92. Truskavetsky, Alexan...2393-6   -59   -12 0/32137-9
93. Dudin, Gleb2178-4   -54   -32 0/32128-3
94. Girshgorn, Leonid1925-76   -43   -25 0/32092-1
95. Basiev, VP1990-7   -39   -35 0/32018-2
96. Kharitonov, Egor2000-13 -26     -72 0/31993-2
97. Kuzmin, Roman2127-12 -40     -49 0/31941-6
98. Grigoriants, Boris1914-50 -77   -27   0/31887-3
99. Diakonova, Ekaterina2236-53         0/12116-1
100. Borisova, Ekaterina2256-30         0/12056-2

Panchenko Mem B 2018, Chelyabinsk RUS 2018 
123
1. Salemgareev, Tagir2381+9 +7 +10 3/32660+9
2. Khusenkhojaev, Muham...2443=4 +8 +5 2½/32642+7
3. Tologontegin, Semete...2419=6 =4 +8 2/32531+4
4. Frolov, Artiom2383=2 =3 +9 2/32505+4
5. Radzhabov, Rodion2297=8 +10 -2 1½/32403+4
6. Tosic, Miroslav2364=3 =9 =7 1½/32293-3
7. Smorchkov, Danil2208=10 -1 =6 1/322220
8. Sitnikov, A2446=5 -2 -3 ½/32120-12
9. Mokin, N2253-1 =6 -4 ½/32109-4
10. Gnusarev, P2320=7 -5 -1 ½/32029-11

TCh-RUS w Rapid 2018, Sochi RUS 2018 
12345
1. Shuvalova, Polina2421+34 +28 +21 -3 +17 4/52572+8
2. Charochkina, Daria2344+41 +11 =4 =31 +13 4/52472+7
3. Pogonina, Natalija2485+22 =21 =17 +1 =14 3½/52585+5
4. Guseva, Marina2409+25 =19 =2 +13 =11 3½/52450+1
5. Tomilova, E2328+42 =10 =9 +24 =8 3½/52445+6
6. Dordzhieva, Dinara2340+38 -16 +30 +7 =12 3½/52411+3
7. Kovanova, Baira2350+27 =30 +12 -6 =18 3/523620
8. Voit, Daria2352+36 =29 -15 +9 =5 3/523530
9. Girya, Olga2479-23 +15 =5 -8 +10 2½/52333-9
10. Ovod, Evgenija2363  =5 +34 +29 -9 2½/423680
11. Belenkaya, Dina2329  -2 +36 +35 =4 2½/423330
12. Vasilevich, Tatjana2360+40 +26 -7   =6 2½/42325-2
13. Kovalevskaya, Ekater...2403+37 +35 -19 -4 -2 2/52154-16
14. Bodnaruk, Anastasia2423  +17   =28 =3 2/32511+3
15. Bivol, Alina2403  -9 +8 +23   2/32484+2
16. Solozhenkina, Elizav...2276  +6   +18   2/22704+10
17. Gritsayeva, Oksana2378+39 -14 =3 -20 -1 1½/52181-12
18. Styazhkina, Anna2268    +37 -16 =7 1½/32192-3
19. Drozdova, Dina2183  =4 +13     1½/22606+10
20. Schepetkova, Margari...2219      +17 =22 1½/22579+9
21. Gunina, Valentina2525  =3 -1 =22   1/32295-9
22. Ambartsumova, Karina2379-3     =21 =20 1/32276-3
23. Nebolsina, Vera2220+9     -15 -24 1/32181-1
24. Sakorenko, Adriana2061      -5 +23 1/22274+5
25. Markelova, Lubov2190-4       +31 1/221780
26. Chernyak, Viktoria2200  -12 +38     1/221700
27. Shafigullina, Zarina2150-7       +32 1/221180
28. Maletina, Tatiana2270  -1   =14   ½/222220
29. Semenova, El12263  =8   -10   ½/22158-2
30. Maltsevskaya, Aleksa...2290  =7 -6     ½/22145-3
31. Zhurova, Anna1947      =2 -25 ½/22067+2
32. Shestakova, Ekaterin...1886      =33 -27 ½/21928+1
33. Illina, Natalia2106      =32   ½/11886-2
34. Kirchei, Viktoriia2002-1   -10     0/21992-1
35. Potapova, Margarita2284  -13   -11   0/21966-7
36. Vyrtosu, Natalia1894-8   -11     0/21941-1
37. Girshgorn, Maria1949-13   -18     0/21936-1
38. Bondareva, Daria1979-6   -26     0/21870-3
39. Suslova, Alena2157-17         0/11978-2
40. Mamontova, Anastasia2009-12         0/11960-1
41. Mukhina, Jana2072-2         0/11944-1
42. Vinokur, Yuliya2170-5         0/11928-2

ch-RUS Blitz Women 2018, Sochi RUS 2018 
1234567891011121314151617181920
1. Bodnaruk, Anastasia2423+43 +43 +25 -25 +23 =23 +2 -2 +20 +20 +11 +11 +13 -13 -4 +4 +12 -12 +5 +5 14½/202498+15
2. Dordzhieva, Dinara2340+51 +51 +11 -11 +24 =24 -1 +1 +14 +14 +3 +3 =4 +4 -5 -5 =13 =13 +7 +7 14/202439+22
3. Charochkina, Daria2344+50 +50 =17 +17 +26 +26 -4 +4 -21 +21 -2 -2 =18 +18 =11 +11 +30 =30 +13 =13 13½/202421+17
4. Voit, Daria2352+48 +48 +23 -23 +49 +49 +3 -3 +8 +8 +5 +5 =2 -2 +1 -1 +10 -10 -9 =9 13/202450+23
5. Ambartsumova, Karina2379+33 +33 +42 +42 =6 +6 +8 +8 +11 -11 -4 -4 +21 +21 +2 +2 =9 -9 -1 -1 13/202398+1
6. Vasilevich, Tatjana2360+45 +45 +36 +36 =5 -5 -14 +14 +46 +46 -13 -13 +47 +47 -12 =12 -15 +15 +25 +25 13/2023700
7. Maletina, Tatiana2270+31 +31 -14 +14 +25 +25 -11 -11 +22 +22 -33 +33 -26 =26 +16 +16 +8 =8 -2 -2 12/202335+15
8. Shuvalova, Polina2421+44 +44 +32 +32 +27 +27 -5 -5 -4 -4 -17 +17 +19 =19 +42 +42 -7 =7 -14 -14 11/202261-41
9. Bivol, Alina2403    -38 +38 -11 -11     +32 -32 +31 +31 +33 +33 +13 +13 =5 +5 +4 =4 11/162390-4
10. Maltsevskaya, Aleksa...2290+53 +53 +19 -19 =14 -14         +18 -18 +25 +25 +26 +26 -4 +4 -12 +12 10½/162365+13
11. Vinokur, Yuliya2170    -2 +2 +9 +9 +7 +7 -5 +5 -1 -1 -16 +16 =3 -3 -17 +17 -35 =35 9/182330+38
12. Kashlinskaya, Alina2447-22 -22         =29 +29 -18 +18 +36 =36 +15 =15 +6 =6 -1 +1 +10 -10 9/162334-24
13. Guseva, Marina2409+37 -37         +19 +19 +36 =36 +6 +6 -1 +1 -9 -9 =2 =2 -3 =3 9/162329-18
14. Lysenko, Margarita2210    +7 -7 =10 +10 +6 -6 -2 -2             +24 +24 +8 +8 7½/122408+31
15. Vasilevich, Irina2258                -31 +31 +27 +27 -12 =12 +24 -24 +6 -6 +22 +22 7½/122388+20
16. Belenkaya, Dina2329            -31 +31 +24 +24 +21 -21 +11 -11 -7 -7 +19 -19     6/122186-23
17. Gritsayeva, Oksana2378    =3 -3             +8 -8     =40 +40 +11 -11 +28 +28 6/102278-13
18. Tomilova, E2328        =22 -22 =27 +27 +12 -12 -10 +10 =3 -3 -19 +19 -28 -28     5½/142161-31
19. Ivanova, Karina2124    -10 +10 +34 =34 -13 -13         -8 =8 +18 -18 -16 +16     5/122263+21
20. Kovanova, Baira2350        -29 +29 =28 +28 -1 -1     =24 -24         +26 +26 5/102205-19
21. Sukhareva, Evgenia2125    +29 -29     =22 +22 +3 -3 -16 +16 -5 -5 -30 -30         4½/122186+10
22. Sirotkina, Nina2188+12 +12     =18 +18 =21 -21 -7 -7                 -15 -15 4/102206+3
23. Solozhenkina, Elizav...2276    -4 +4 -1 =1                         +30 +30 3½/62420+11
24. Goltseva, Ekaterina2169        -2 =2     -16 -16     =20 +20 -15 +15 -14 -14     3/102137-2
25. Styazhkina, Anna2268    -1 +1 -7 -7         +32 +32 -10 -10         -6 -6 3/102125-17
26. Nebolsina, Vera2220        -3 -3             +7 =7 -10 -10 +41 =41 -20 -20 3/102112-12
27. Protopopova, Anastas...2308    +52 +52 -8 -8 =18 -18     -15 -15                 2½/82157-15
28. Miroshnik, Ekaterina2023            =20 -20                 +18 +18 -17 -17 2½/62285+17
29. Markelova, Lubov2190    -21 +21 +20 -20 =12 -12                         2½/62241+4
30. Potapova, Margarita2284                            +21 +21 -3 =3 -23 -23 2½/62182-8
31. Borisova, Ekaterina2256-7 -7         +16 -16 +15 -15 -9 -9                 2/82115-13
32. Kabanova, Ekaterina2082    -8 -8     +33 -33 -9 +9 -25 -25                 2/82111+3
33. Shafigullina, Zarina2150-5 -5         -32 +32     +7 -7 -9 -9             2/82084-5
34. Chernyak, Viktoria2200-39 +39     -19 =19                             1½/42015-9
35. Bulatova, Kamaliya2108                                    +11 =11 1½/22370+6
36. Diakonova, Ekaterina2236    -6 -6         -13 =13 -12 =12                 1/62139-6
37. Kirchei, Viktoriia2002-13 +13                                     1/22409+8
38. Tomnikova, Lidia2123    +9 -9                                 1/22403+6
39. Garifullina, Leya2106+34 -34                                     1/22200+2
40. Vifleemskaia, Svetla...2030                            =17 -17         ½/22178+2
41. Illina, Natalia2106                                -26 =26     ½/22020-1
42. Shaydullina, S2033    -5 -5                     -8 -8         0/42000-4
43. Yurasova, Daria2193-1 -1                                     0/22023-4
44. Mukhina, Jana2072-8 -8                                     0/22021-2
45. Pavlova, Nataliy1978-6 -6                                     0/21960-1
46. Semenova, El12263                -6 -6                     0/21960-7
47. Petrochenko, Maria2054                        -6 -6             0/21960-2
48. Gubernatorova, L2200-4 -4                                     0/21952-5
49. Baraeva, Marina2227        -4 -4                             0/21952-6
50. Smirnova, Ekaterina2202-3 -3                                     0/21944-6
51. Faizutdinova, Diana2061-2 -2                                     0/21940-3
52. Baraeva, Irina2221    -27 -27                                 0/21908-7
53. Chan, Naruna1967-10 -10                                     0/21890-2

ch-RUS Rapid Women 2018, Sochi RUS 2018 
1234567891011
1. Shuvalova, Polina2421+45 +46 +25 +11 -6 +5 -2 +18 +7 +3 +4 9/112551+16
2. Ambartsumova, Karina2379+28 +36 +20 +14 +3 +6 +1 -10 +13 =4 -5 8½/112495+14
3. Voit, Daria2352+50 +24 +51 +5 -2 =10 =11 +28 +9 -1 +6 8/112440+10
4. Guseva, Marina2409+47 =34 =23 +41 =15 +8 +33 +6 +10 =2 -1 8/112431+1
5. Dordzhieva, Dinara2340  +54 +41 -3 +20 -1 +43 +14 +6 +19 +2 8/102522+21
6. Kashlinskaya, Alina2447+44 +40 +16 +22 +1 -2 +18 -4 -5 +15 -3 7/112386-9
7. Kovanova, Baira2350+52 =35 =31 +29 =16 =25 +42 +11 -1 =26 -24 6½/112314-6
8. Bivol, Alina2403+48 -29   +40 +26 -4 =16 =24 +25 =10 +32 6½/102344-8
9. Tomilova, E2328+55 -30   +34 +17 =18 =15 +16 -3 =20 +23 6½/102327-1
10. Drozdova, Dina2183    +43 -18 +42 =3 +12 +2 -4 =8 =16 5½/92377+23
11. Vasilevich, Irina2258    +30 -1 =14 +57 =3 -7 +40 =12 -17 4½/92241-2
12. Maletina, Tatiana2270      +30 =31 +24 -10 +56 =23 =11 -19 4½/822690
13. Bodnaruk, Anastasia2423-14     +23 -18   +34 +15 -2 -16 +35 4/82230-20
14. Garifullina, Leya2106+13   +26 -2 =11 =17 +25 -5       4/72375+24
15. Baraeva, Marina2227      =21 =4 +31 =9 -13 +34 -6   3½/72334+10
16. Maltsevskaya, Aleksa...2290    -6   =7 +22 =8 -9   +13 =10 3½/72323+3
17. Baraeva, Irina2221        -9 =14   +27 -19 +21 +11 3½/62345+9
18. Styazhkina, Anna2268      +10 +13 =9 -6 -1 =24     3/62328+5
19. Borisova, Ekaterina2256              +21 +17 -5 +12 3/42494+12
20. Nebolsina, Vera2220  +27 -2   -5   -28   +22 =9 -26 2½/72170-3
21. Charochkina, Daria2344+53 =23 =39 =15   -33   -19   -17   2½/72125-20
22. Sukhareva, Evgenia2125  +58 +29 -6 =25 -16     -20     2½/62214+7
23. Potapova, Margarita2284  =21 =4 -13         =12 =27 -9 2/62225-3
24. Bykova, Anastasia2168  -3       -12   =8 =18   +7 2/52249+5
25. Solozhenkina, Elizav...2276    -1   =22 =7 -14   -8   =36 1½/62040-18
26. Belenkaya, Dina2329    -14   -8         =7 +20 1½/42170-8
27. Gritsayeva, Oksana2378+49 -20           -17   =23   1½/42119-13
28. Bulatova, Kamaliya2108-2           +20 -3       1/32184+3
29. Semenova, El12263  +8 -22 -7               1/32159-3
30. Tomnikova, Lidia2123  +9 -11 -12               1/32152+1
31. Protopopova, Anastas...2308    =7   =12 -15           1/32149-6
32. Chernyak, Viktoria2200                  +37 -8 1/22382+4
33. Goltseva, Ekaterina2169          +21 -4         1/22377+5
34. Kabanova, Ekaterina2082  =4   -9     -13   -15     ½/42047-2
35. Smirnova, Ekaterina2202  =7                 -13 ½/221870
36. Shaydullina, S2033  -2                 =25 ½/22128+1
37. Vasilevich, Tatjana2360=38                 -32   ½/21912-11
38. Miroshnik, Ekaterina2023=37                     ½/12360+3
39. Ovod, Evgenija2363    =21                 ½/123440
40. Zherebtsova, Aleksan...2186  -6   -8         -11     0/31969-7
41. Diakonova, Ekaterina2236    -5 -4               0/21975-6
42. Vifleemskaia, Svetla...2030        -10   -7         0/21867-4
43. Markelova, Lubov2190    -10       -5         0/21862-7
44. Nasyrova, Ekaterina2049-6                     0/120470
45. Faizutdinova, Diana2061-1                     0/12021-1
46. Ivanova, Karina2124  -1                   0/12021-1
47. Yakimova, Mariya1908-4                     0/120090
48. Shendrik, Zhanna1934-8                     0/120030
49. Shafigullina, Zarina2150-27                     0/11978-2
50. Kudina, I1923-3                     0/119520
51. Ruchieva, N2281    -3                 0/11952-3
52. Illina, Natalia2106-7                     0/11950-1
53. Sazonova, Anastasia2157-21                     0/11944-2
54. Lysenko, Margarita2210  -5                   0/11940-3
55. Sergeeva, N2003-9                     0/11928-1
56. Vinokur, Yuliya2170              -12       0/11870-3
57. Semenova, Irina2142          -11           0/11858-3
58. Sirotkina, Nina2188  -22                   0/11725-5

43rd Olympiad 2018, Batumi GEO 2018 
1234567891011
1. Stratonowitsch, A2138=179 +445 =692 +748 +690 +754 +688 +794 +548 +892 =839 9½/112078-3
2. Kabamwanishi, Mashal...  +646 +791 +610 +807 +453 =237 +635 +808 +621 +835 9½/102066
3. Giri, Anish2780+534 +441 =67 +225 +552 +173 =362 =298 +168 =69 =252 8½/112816+3
4. Grandelius, Nils2655+704 +256 =8 +533 =113 +151 +696 =137 =430 =364 +361 8½/112754+11
5. Zaibi, Amir2361+858 =667 +605 =73 =467 +801 +591 +59 =338 +649 =232 8½/112515+18
6. Nguyen Ngoc Truong S...2620+519   +53 =95 =172 +555 +583 +274 +170 =581 +432 8½/102777+17
7. Yakubboev, Nodirbek2521+546 =553 =488 +616   +98 +261 +494 =490 +584 +27 8½/102705+21
8. Amin, Bassem2686+904 +49 =4 +198 =17 +695 =269 =461 =96 +458 =244 8/112770+9
9. Firouzja, Alireza2582+30 +672 +668 =223 =229 =403 +587 =142 +492 -22 +379 8/112625+4
10. Skoberne, Jure2565+780 +144 -138 +170 =470 +653 +233 +373 +459 -27 =89 8/112601+3
11. Atabayev, Yusup2411+483 =141 +728 =469 +292 =477 =434 +212 =121 =407 +130 8/112506+11
12. Marjanovic, Dejan2382+524 +443 =278 +631 +651 =456 +650 +568 -210 +593 -73 8/112505+15
13. Song, R2305-150 +836 =305 =107 =257 +615 =19 +620 +699 +706 +501 8/112378+7
14. Martin, Le2128-406 +845 =631 +819 =759 +30 +826 +843 +440 +561 -654 8/112299+23
15. Abo Moliana, Montasa...1993=429 +752 +356 +836 +481 +731 -345 -443 =617 +690 +267 8/112169+20
16. Bah, Ebrima2066-77 -344 +158 +607 +859 +238 +759 +754 +833 -710 +550 8/112067-1
17. Flores, Diego2621  +92 +511 +623 =8 +178 -243 +99 +172 =555 +696 8/102774+17
18. Parligras, Mircea2623+756   =623 +420 +427 +332 +626 =53 +184 =98 =99 8/102687+6
19. Abdyjapar, Asyl2372+689 =490   +413 +779 +861 =13 +254 +192 -74 +353 8/102557+22
20. Martins, David Pires...2402+65 +651   +382 +654 =233 +188 +830 =272 -312 +129 8/102510+11
21. Iyti, B2259-487 +866 +674 +265 +711 +820 +578 +637 +297 -705   8/102325+6
22. Sibashvili, Giorgi2425    +788 +60 +213 +331 -375 +469 +384 +9 +128 8/92650+24
23. Al Othman, AW1911  +551 =390 +483 +881 =354 +621   +577 +540 +746 8/92229+24
24. So, Wesley2776+54 +769 +117 =69 =70 +511 +427 -68 =163 =241 =47 7½/112765-3
25. Anton Guijarro, Davi...2639+700 +260 =724 +428 -270 +245 =416 =362 +328 =165 =458 7½/112709+8
26. Adly, Ahmed2620+606 +99 =667 +175 +278 -466 -69 =336 +329 =582 +648 7½/112650+2
27. Svetushkin, Dmitry2580+39 +249 +598 =307 -487 =736 +779 +406 =554 +10 -7 7½/112638+6
28. Sadorra, Julio Catal...2553+896 +695 =361 =97 =534 +157 +433 +151 =558 =205 -35 7½/112535-4
29. Kojima, Shinya2408=241 +799 +189 -137 +560 +800 -183 =103 =244 +152 +256 7½/112515+13
30. Blackman, J2158-9 +808 -226 +862 +355 -14 +439 =41 +422 +716 +229 7½/112373+28
31. Jacob, Jallah1835+342 =567 -522 +548 -641 +573 +763 +683 +865 -356 +805 7½/112107+39
32. Nepomniachtchi, Ian2768+82 +649 =118 +163 =46 =269   +247 =73 =243 +95 7½/102793+1
33. Bu Xiangzhi2712+188 =75   +142 =223 +370 =553 +554 +680 =136 =456 7½/102769+5
34. Howell, David2689+438 +624 +124 =48 +374 =167   =509 +200 -135 +119 7½/102767+8
35. Le, Quang Liem2715  +557 +328 =109 =250 =139 +330 =426 +327 =362 +28 7½/102758+3
36. Perez Candelario, Ma...2590+131 =59   +248 +623 =327 +230 =581 =53 +242 =582 7½/102710+13
37. Berkes, Ferenc2678=147 +61 =496   +412 +308 -87 +145 =43 +875 +785 7½/102584-9
38. Makoto, Rodwell2338-246 +766 +340 +783 +337 -626   =372 +125 +715 +59 7½/102552+27
39. Walker, Martin Graha...2078-27 +793 +419 +721 +737 =709 +684   +537 =697 =289 7½/102379+39
40. Al Hageri, Badr2112-336 +606 =625 +844 +322 +347 +795 =436 +586 =700   7½/102346+29
41. Mwale, Joseph2231  +775 +568 -44 =671 +421 =195 =30 +723 +544 +730 7½/102295+5
42. Fridman, D2591+351 +818   +488 +666 +484 =331 +275 =167 =51   7½/92808+23
43. Smirin, Ilia2594+262 +785 +737 +377     +223 =115 =37 =121 +556 7½/92733+14
44. Urtnasan, Nasanjarga...2470+66   =202 +41   =390 +674 +496 +744 +474 =331 7½/92641+17
45. Westerberg, Jonathan2504+660 +592     =206 +825 +677 =306 +737 +374 =142 7½/92634+13
46. Cori, J2664+538   +664   =32 +495 +327 +188 +232 +229   7½/82809+13
47. Yu, Yangyi2765+337 +461 +648 +427 -242 =171 =270 =117 =68 =163 =24 7/112732-6
48. Naiditsch, Arkadij2721+559 +73 +329 =34 -166 +508 =310 =456 =664 -140 +248 7/112715-2
49. Delgado Ramirez, Neu...2619+799 -8 +626 +624 -269 +244 -198 =246 +557 +376 =368 7/112603-4
50. Djukic, Nikola2567+444 =245 +349 -560 +330 =168 =558 +428 -270 +461 =430 7/112603+3
51. Nguyen, Anh Khoi2463+421 =343 =434 -87 =741 =669 +174 =121 +786 =42 +80 7/112583+16
52. Kadric, Denis2543+639 =411 +246 +558 +342 -67 -137 +347 -695 +698 =364 7/112578+3
53. Rahman, Ziaur2477+548 +348 -6 +230 +442 -172 =231 =18 =36 =467 +431 7/112517+4
54. Sanchez Alvarez, R2391-24 +402 -111 +125 -151 +417 +588 +702 =260 =180 +328 7/112509+16
55. Mohammad Fahad, Rahm...2263+809 +654 -150 =470 +614 +253 -185 +303 -598 =285 +437 7/112451+27
56. Azarya, Jodi Setyaki2316+641 -310 +753 +185 -200 -278 +498 +779 =381 +286 =470 7/112432+16
57. Pasko, Llambi2386+107 =407 -381 +440 +801 -224 +432 +643 +633 =156 -74 7/1123910
58. Ondozi, M2402+266 -371 +652 +305 =283 =650 -181 +525 +568 -333 +538 7/112379-4
59. Abreu Jean, Carlos P...2310+424 =36 +567 -342 +613 +387 +171 -5 =431 +771 -38 7/112373+7
60. Mohamed, MA2244+403 +881 +746 -22 -440 +565 =385 =255 +822 -395 +287 7/112320+9
61. Ashiku, Franc2373+747 -37 -89 +678 +760 -556 =126 +807 +477 +418 =670 7/112317-9
62. Jean Louis, Marckens1992-627 -519 +423 +606 +572 +235 -442 +133 +106 -77 +812 7/112255+37
63. Nezad, Husein Aziz2412-302 +607 +337 +316 =698 =225 -436 +64 +398 +158 -752 7/112242-20
64. Traore, Bakary2169=283 +157 -810 =445 +882 -146 +745 -63 +522 +607 +781 7/112240+8
65. Muhammed, Shuaau1775-20 +321 +592 +646 -631 =446 +618 +869 =196 +543 -215 7/112183+53
66. Abera, Aydagnuhem Ge...2116-44 -130 =864 +792 +806 +530 +450 +816 =520 -609 +868 7/112038-10
67. Caruana, Fabiano2827  =173 =3 +269 +533 +52 =361 +268 =425 =240 =298 7/102870+3
68. Radjabov, Teimour2751=335 =815   +243 +241 =242 =163 +24 =47 =623 +428 7/102799+4
69. Harikrishna, Penteal...2743+628 +334 +583 =24 =99 =135 +26   =241 =3 =163 7/102777+2
70. Rodshtein, Maxim2674+146   +333 +667 =24 =169 +242 -243 +407 =274 =273 7/102756+8
71. Shankland, Samuel L2722+819 =123 +331 =222 -509   +408 +138 =310 +166 =403 7/1027310
72. Cheparinov, Ivan2715  +367 +494 =141 =124 =281 +249 =666 +457 =429 =275 7/102666-6
73. Moroni, Luca2547+894 -48 =181 =5   +651 +472 +371 =32 =377 +12 7/102530-3
74. Meskovs, Nikita2535+771 =254 =234 =429 +715   -100 +343 =669 +19 +57 7/102508-4
75. Sanchez L, Sebastian...2424+752 =33 +713 -281 +703   +669 +429 =405 +468 -342 7/102499+7
76. Cheng, Bobby Sky2507+684 =457 +566 +379   -407 +612 =101 =98 +861 =78 7/102487-3
77. Efimov, Igor2421+16 -427 +183 -90 +445   =205 +290 =151 +62 +519 7/102450+2
78. Rodi, Luis Ernesto2308+527 -87   -463 +673 +377 +566 =126 +708 +732 =76 7/102428+14
79. Aloma Vidal, Roberto2428  -465 +302 +686 =535 +613 +697 -387 +439 +538 =559 7/102410-3
80. Pascua, Haridas2435+685   -142 =101 +563 +723 +516 +825 =287 +651 -51 7/102390-6
81. Poulsen, Martin2239+321 +315 =218 =701 -308 -304   +608 +395 +642 +569 7/102314+7
82. Kawuma, Patrick2329-32 +595 =203 +760 +686 +683 +771 =696 -472 +263   7/102288-6
83. Mannhart, Marcel2096=118 +549 -151   +234 +722 +424 +546 +632 -573 =481 7/102245+17
84. Celis, J1840-779 -289 +747 +837 +852   +835 +753 +259 +850 -132 7/102106+27
85. Michel Yunis, Christ...2233  -725 +893 +505 +764 +357 -728 -130 +579 +773 +750 7/102034-16
86. Glud, Jakob Vang2514  =139 =146 +152 =326 +700   +245 +464 =252 +665 7/92746+26
87. Bauer, Christian2629+851 +78 +384 +51 -310   +37 =149 +487   =116 7/92732+10
88. Deac, Bogdan-Daniel2594+613 +517 =553 +195 -404   +414   +261 =141 +495 7/92633+3
89. Almeida Quintana, Om...2540+568 -492 +61     +147 +671 +630 +469 =249 =10 7/925510
90. Al Qudaimi, Basheer2419-95 +586   +77   +571 =284 =541 +436 +626 +698 7/92516+9
91. Jimenez Garcia, Emma...2290+134 =509 +105 =286 =493   +542 =313 +848 +437   7/92469+19
92. Rojas Alarcon, Julia...2387+749 -17 +473   +156 -231 +703 +466   +613 +562 7/92440+4
93. Rozo, Paulo2157  +455   =838 +840 +789 +592 -218 =105 +618 +872 7/92193+2
94. McKay, Roderick M2301+734   +881 -255   +130 +840 +577 +728 +520   7/82378+4
95. Bacrot, Etienne2678+90 +697 +230 =6 -163 =243 =485 +140 =169 =427 -32 6½/112674-1
96. Borisek, Jure2578+565 +376 =268 -245 =416 +588 +517 -464 =8 =724 =462 6½/112564-3
97. Kulaots, Kaido2542+570 -250 +534 =28 -112 +368 =365 =366 +113 -244 +435 6½/1125570
98. Laurusas, Tomas2484+353 =185 +200 =582 =331 -7 -667 +446 =76 =18 +278 6½/112539+7
99. Vazquez, Guillermo2468+293 -26 +414 -373 =69 +648 +175 -17 =343 +144 =18 6½/112529+8
100. Almiron, Antonio2358+450 +459 =289 +671 -300 -585 +74 =784 =504 +601 -303 6½/112471+16
101. Sirosh, Ilja2380+803 +382 +656 =80 -744 =410 =304 =76 -206 =255 +520 6½/112457+10
102. Saraci, Nderim2408+710 -113 +436 =282 -695 -137 +698 +358 +706 -430 +344 6½/112400-2
103. Farazi, Khaiber2064-467 =345 -208 +896 +611 +859 =125 =29 +717 -104 +349 6½/112333+33
104. Onkoud, Abdelaziz2315-664 +688 +827 =769 +473 -127 -584 =648 =131 +103 +861 6½/1123280
105. Lorenzana, Wilson Es...2292-299 +621 -91 +636 =729 +359 +773 -741 =93 =516 +187 6½/112239-9
106. Pg, Mohd Omar Ak Hir...2175-460 +882 -334 +358 -444 =606 +700 +613 -62 +570 +710 6½/112191+1
107. Khan, Taffin1900-57 +718 =644 =13 -638 +721 -479 +839 =641 +319 +614 6½/112077+25
108. Toure, Amadou1859-309 =723 +513 +753 +531 -591 -661 +895 -399 +530 +807 6½/111891+4
109. Vachier Lagrave, Max...2780  +151 +416 =35 +425 =164 +326 =623 -362 =361 =110 6½/102785-1
110. Karjakin, Sergey2760+349 =284 =139 =425 +244   =428 =197 +364 =164 =109 6½/102720-6
111. Georgiev, Kiril2590  +724 +54 =151 +114 =240 -458 +583 =152 +372 -113 6½/102690+12
112. Maghsoodloo, Parham2649+435 =560 +197 -242 +97 =298 +260 -361   +173 =139 6½/102676+1
113. Yilmaz, M2633+571 +102 =240 +517 =4 -197   =364 -97 +245 +111 6½/102664+2
114. Papaioannou, Ioannis2634+698 +810 =245   -111 =783 +250 =301 =271 =365 +533 6½/102664+2
115. Jones, Gawain C2677+832 +373 =304 -138   =790 =278 =43 +277 =116 +121 6½/102655-4
116. Vitiugov, Nikita2726+446 +701 =379   =255 =363 =647 =276 +211 =115 =87 6½/102648-10
117. L'Ami, Erwin2639+561 +629 -24 +471   +769 =581 =47 =666 =363 =369 6½/1026480
118. Sanikidze, Tornike2497=83 =207 =32 +380 +494 +150 =336   =175 -278 +370 6½/102613+14
119. Kazhgaleyev, Murtas2582+801 =166   =276 =699 -254 +466 +150 +231 +509 -34 6½/1025970
120. Atabayev, Maksat2505  =552 +344 =251 +441 =340 -328 +284 =426 =326 +628 6½/102574+7
121. Makhnev, Denis2449+659 =221 +601 =668   +497 +210 =51 =11 =43 -115 6½/102567+14
122. Abdusattorov, Nodirb...2558+451 =140 =485 +235 +537 =696   =369 =273 =378 =168 6½/1025630
123. Petriashvili, Nikolo...2343+644 =71 =236   =536 =554 =666 +178 +470 =171 =233 6½/102515+22
124. Supi, Luis Paulo2548+634 +657 -34   =72 +443 =229 +439 +348 =490 -624 6½/102504-6
125. Gruenfeld, Yehuda2418=458 +745 +558 -54   +435 =103 +444 -38 +534 =189 6½/102421-1
126. Garcia, Jan Emmanuel2439+793 =210 -408 -229   +860 =61 =78 +631 +186 +150 6½/102369-9
127. Khetho, Phemelo2158  +689 -283 +289 =539 +104 =717 -345 +758 =498 +447 6½/102347+24
128. Lee, Jun Wei2134+868   =187 -206 +580 +385 +314 +500 -145 +719 -22 6½/102327+25
129. Al Hosani, Omran2115-408 +712 +708   +602 -144 +599 =590 +132 +351 -20 6½/102312+25
130. Burgos Figueroa, Car...2222=222 +66 +767 =213 +713 -94   +85 =448 +502 -11 6½/102295+8
131. Blackburn, J2185-36 +452 =653 =692   =204 =194 +562 =104 +752 +420 6½/102262+8
132. Mohamed, Faisal2127-206 +840 =343 =264 +324 =637   +415 -129 +685 +84 6½/102153+2
133. Fancy, Stuart1950  +761 -799 +749 =844 +884 +548 -62 -570 +322 +745 6½/102082+16
134. Mlawa, Hemed1828-91 =418 +689 +813 -568 +797 =765 =747 +763 +857   6½/102019+25
135. Kramnik, Vladimir2779    +669 -310 +585 =69 +248 +457 =374 +34 =167 6½/927820
136. Piorun, Kacper2612+156 +178 =584   +167 =140   =166 +456 =33 =363 6½/92777+18
137. Ragger, Markus2686  -269   +29 =197 +102 +52 =4 =361 +695 +367 6½/92755+6
138. Mamedov, Rauf2699+176 +374 +10 +115 =221 =272   -71   =553 +405 6½/92747+3
139. Paichadze, Luka2564  =86 =110 +366 =252 =35   +863 +198 +246 =112 6½/92745+20
140. Kryvoruchko, Yuriy2695+339 =122   =280 +275 =136   -95 +736 +48 +272 6½/92736+3
141. Stremavicius, Titas2467+638 =11 =277 =72   +312 =486 +352   =88 +280 6½/92610+15
142. Martinovic, Sasa2567+705 +357 +80 -33 +303 =200   =9 +306   =45 6½/92608+3
143. Shengelia, Davit2512+616   +731 +727 -457 -419   +377 =408 +309 +277 6½/925270
144. Klaasen, Calvin Jong2262+836 -10 +742 =538   +129 +491 +813   -99 +356 6½/92434+17
145. Sipila, Vilka2381+394   +320 =350 +848 +725   -37 +128 +434 -512 6½/923950
146. Gemy, J2400-70   =86 +863 +316 +64 -256 +758 +682 +800   6½/92371-4
147. Rajaonarison, Faniry2126=37 =616 +394   +877 -89 +764 =725 +544   +747 6½/92280+15
148. Calicoca, Wilton Ina...2135-226 =803 -215   +564 +753 +446 +692 +683   +811 6½/92247+11
149. Korobov, Anton2685+631 +496 +410 +784   =299 =403 =87 +201     6½/82757+6
150. Tran Tuan Minh2491+13 =714 +55 =790 =253 -118 +281 -119 +279 =169 -126 6/1124980
151. Rodriguez Vila, Andr...2477+905 -109 +83 =111 +54 -4 +341 -28 =77 +436 -366 6/112423-9
152. Wynn Zaw Htun2473+686 =362 +518 -86 -665 +180 =302 +521 =111 -29 =441 6/112405-11
153. Gong Qianyun2321+547 -303 +257 =371 +894 =584 -329 -563 -467 +348 +769 6/112350+4
154. Zavarce Sayago, Osca...2346+576 =174 +447 +304 +612 -405 -369 -431 +759 =261 -204 6/1123460
155. Al Zendani, Zendan2301-167 +703 +805 =501 -271 +295 =649 +447 -652 -414 +181 6/1123070
156. Cu Hor, Winston2319-136 +839 -338 +438 -92 +451 +562 =253 +591 =57 -257 6/112296-4
157. Belzo, Krzysztof2057-702 -64 +833 +766 +754 -28 =445 -571 =691 +402 +570 6/112111+7
158. Prudente, Elmer-714 +691 -16 +884 =398 +882 -358 +844 =800 -63 +799 6/112066
159. Drayton, Anthony2024-433 -800 +759 -519 +193 +774 +758 +795 +884 -521 -442 6/112046+2
160. Sihlongonyane, Sikha...1408-590 =822 =580 -876 +888 +791 +455 +712 =840 -514 =734 6/112029+50
161. dos Reis, Tito1627-477 -478 +324 -662 +834 -524 -401 +767 +837 +608 +809 6/111809+20
162. Wane, Al Hassane-513 -565 +870 -711 +792 +735 +506 -297 -530 +399 +544 6/111802
163. Wojtaszek, Radoslaw2727  +251 +378 -32 +95 =623 =68 =241 =24 =47 =69 6/102756+2
164. Adams, Michael2712  +464 =365 -268 +364 =109 =246 =533 =301 =110 +426 6/102740+2
165. Navara, David2740+518 -225 +250   =298 -268 +533 =269 +378 =25 =270 6/102701-6
166. Melkumyan, Hrant2660+232 =119 +409 =224 +48   =457 =136 =300 -71 =169 6/102678+1
167. Fressinet, Laurent2649+155 +386 =470   -136 =34 =488 =553 =42 +404 =135 6/1026540
168. Iordachescu, Viorel2591+652   -275 +462 =169 =50 =173 +458 -3 +329 =122 6/102627+3
169. Bluebaum, Matthias2618+447 +182 =647 =407 =168 =70 =554   =95 =150 =166 6/1026210
170. Georgiadis, N2522+480 +468 -224 -10   =598 +585 +204 -6 +491 =466 6/102572+5
171. Idani, Pouya2589+234 +184 -247 =508   =47 -59 +427 =252 =123 +555 6/102567-4
172. Henriquez Villagra, ...2519=562 =332 +242 +489 =6 +53 =273   -17 +257 -457 6/102557+4
173. Tutisani, Noe2471+804 =67 +756 =337 +810 -3 =168   =416 -112 +517 6/102518+5
174. Bareev, Evgeny2666  =154 =363 +258 =201 =406 -51 +249 +291 +176 -285 6/102515-19
175. Neiksans, Arturs2566+346 -333   -26 +391 +624 -99 +714 =118 +536 =433 6/102463-14
176. Scerbin, Dmitrij2264-138 +865 =336 +354 +413 =285 -412   +701 -174 +657 6/102424+21
177. Dardha, Daniel2299+663 =828 +636 -495 +615   +381 -314 -207 +390 =227 6/102409+14
178. Sean, Winshand Cuhen...2441+884 -136 +617 +231 =199 -17 +632 -123   +653 =230 6/102389-8
179. Hague, Ben2405=1 =230 +700 -338 =649 +329   +524 +564 -251 =438 6/102386-3
180. Duran Vega, Sergio2401+795 -533 +682   =428 -152 +843 +626 +256 =54 -326 6/102386-3
181. Thilakarathne, G M H2238-273 +902 =73   +827 =257 +58 =205 +613 =829 -155 6/102383+19
182. Nay Oo Kyaw Tun2389+323 -169 =564 =207 +702 =338   +319 =460 =232 =629 6/102377-2
183. Omar, Noaman2356  +686 -77 =340 =341 -376 +29 =184 +571 +541 =489 6/1023630
184. Berend, Fred2358+452 -171 +811 -203 +232 =561   =183 -18 +702 +383 6/102360-1
185. Nurmamedov, Azat2349+805 =98 +294 -56 +716 +633 +55 =215 -742   -413 6/1023580
186. Noboa, Kevin2256+579 +378 =635   -511 +815 +708 +593 =191 -126 -258 6/102357+12
187. Rajbhandari, R1937+512 +359 =128   +320 +593 =211 -379 +873 -741 -105 6/102324+45
188. Saber, Yasser2192-33 +751 +684 -779 +630   -20 -46 +540 +539 +631 6/102309+14
189. Babarykin, Stanislav2396+607 -328 -29 +833 +489   +570 +849 =465 -517 =125 6/102304-12
190. Beukes, Dante M2155-367 +317 -260 =561 +525 +353 +447 -348 +442 =691   6/102261+13
191. Mabusela, Johannes P2245+545 -314   =294 +618 +705 -206 +660 =186 -495 +616 6/1022560
192. Kulpruethanon, Thana...2291  +529 =471 +795 =714 +652 +564 -376 -19 +353 -703 6/102218-9
193. Al Mashikhi, Salim A...2095+696 =801 +841 -586 -159   +318 -225 +595 =704 +536 6/102213+15
194. Pg, Md2125-249 +748 =650 +525 =543   =131 =478 =836 +707 =266 6/102194+7
195. Issa, R2388+401 -255 +646 -88 -670   =41 +806 +675 =440 +540 6/102187-23
196. Chunguane, Ilidio Al...2054=670 +806   +524 -387 +693 -352 =845 =65 +587 =618 6/102097+4
197. Kovalev, Vladislav2664  +366 -112 +426 =137 +113 =240 =110 =582 +471   6/92767+11
198. Kovalenko, Igor2646  +430 +435 -8   +464 +49 +557 -139 +810 -783 6/92622-4
199. Christiansen, Johan-...2525+567 =406 +696   =178 =404 +343 =490   =248 =334 6/92610+8
200. Arvola, Benjamin2493+544   -98 +254 +56 =142   =224 -34 +647 +650 6/92569+7
201. Kalezic, Blazo2448  =279 +352 +590 =174 =375 +631 =493 -149 +258   6/92555+11
202. Jojua, Davit2590+393 =277 =44 -677     +603 +375 =668 +855 =598 6/92555-5
203. Blagojevic, Dragisa2476+843   =82 +184 =583 =666 +339 =647   -336 +333 6/92502+1
204. Bekker Jensen, Simon2482+745 =555 +812   =485 =131 +335 -170 =373   +154 6/924970
205. Matamoros Franco, Ca...2494+317   +383 +260   -364 =77 =181 =376 =28 +336 6/92496-1
206. Sanal, Vahap2502+132 =350   +128 =45   +191 =211 +101 =279 -463 6/92470-4
207. Ochsner, Bjorn Molle...2462+692 =118   =182 -488 +540 +559   +177 -369 +259 6/924690
208. Rakotomaharo, Fy Ant...2422=485 -235 +103 +625 -328 =462   +335 +849 +416   6/92463+3
209. Gonzalez, Be CRC2452    +418 =653 =405 -612 +543 +600 +770 +819 -488 6/92446-2
210. Gazik, Viktor2486+762 =126 +780   +350 =429 -121 +477 +12   -786 6/92431-7
211. Valsecchi, Alessio2500+265   +655 +848 =828 +726 =187 =206 -116   =315 6/92419-9
212. Fitzsimons, David2316+574 =824 +782   +389 -830 +637 -11 =725   +526 6/92338+1
213. Mamatov, Melis2196+622 -556 +762 =130 -22   =421   +709 +670 +638 6/92336+14
214. Karimov, Alisher2182  -223 +813   =742 +895 =497 +676 +320 -668 +504 6/92320+14
215. Jessel, Stephen2317+573   +148 =594   -470 +537 =185 -713 +848 +65 6/92303-3
216. Ho In Hei, Henry1797-382 -483   +751 +862 -504   +575 +616 +264 +729 6/92222+39
217. Bukhalaf, Khalil1914-306   +551 -496 =822 =872 +530 +450 +773 +777   6/92104+14
218. Psaila, Clarence2002  +814 =81 -543 +524 =265 +609 +93   =760 =620 6/92081+8
219. Volpinari, Danilo1985-874 +732 +643 =395 +325 +803 =646 =622     =543 6/92058+6
220. Jotee, Ashvin1751-875 +773 -851 +867 +596   -514   +507 +712 +777 6/91974+17
221. Martirosyan, Haik M2597+599 =121 =491 +556 =138 +603     +222   =487 6/82712+10
222. Sasikiran, Krishnan2672=130   +512 =71 +900   +459 +272 -221 +331   6/826890
223. Michalik, Peter2556+569 +214   =9 =33   -43   +385 +510 +553 6/82688+12
224. Nikolaidis, Ioannis2544+655   +170 =166 =249 +57   =200   =227 +484 6/82679+12
225. Amonatov, Farrukh2615+358 +165 +704 -3 =426 =63 +333 +193       6/82593-2
226. Kantans, Toms2509+148 -497 +30 +459 +420 -373 +900 +504       6/82497-1
227. El Debs, Felipe de C...2542+886 +566   +259 -406 +594     +719 =224 =177 6/82476-5
228. Depaune, Ricko    +676 +860 +778 +840 +687   -450   +791 6/71948
229. Volodin, Aleksandr2457+707 -253 +563 +126 =9 =303 =124 =380 =491 -46 -30 5½/112421-5
230. Rizouk, Aimen2445+763 =179 -95 -53 =329 +701 -36 -378 +769 +442 =178 5½/112400-7
231. Atabayew, S2443+844 -696 +538 -178 =629 +92 =53 +701 -119 -485 =632 5½/112369-11
232. Nanjo, Ryosuke2324-166 +862 -348 =334 -184 +718 +535 +539 -46 =182 =5 5½/1123180
233. Lee, Qing Aun2297+840 -410 +838 -409 =263 =20 -10 +656 -305 +658 =123 5½/112315+3
234. Del Castilho, Martyn...2250-171 +266 =74 -293 -83 +802 =438 +615 +319 =629 -332 5½/1122550
235. Ayyad, Husain Abdulj...2243-334 +208 +606 -122 -700 -62 =607 +799 -388 +317 +627 5½/112181-9
236. Picado, Jorge2143-410 +687 =123 +448 =476 -657 +760 +733 -593 -477 =568 5½/112105-6
237. Diaz, Brian1737-831 -500 +321 +360 -579 +596 =2 -421 +609 +644 -772 5½/111947+21
238. Bongo Akanga Ndjila,...1765-341 -704 =686 -521 +796 -16 +858 +833 -322 +859 +882 5½/111873+10
239. Ngackossi-Ngoulaka, ...+881 -640 =840 +454 -789 +854 -712 +893 -817 -507 +792 5½/111470
240. Aronian, Levon2780  +426 =113 +273 -268 =111 =197 =425 =269 =67 =362 5½/102731-7
241. Sargissian, Gabriel2691=29   =371 =490 -68 +460 +247 =163 =69 =24 =581 5½/102674-3
242. Laznicka, Viktor2662  +471 -172 +112 +47 =68 -70 =363 +584 -36 =623 5½/1026630
243. McShane, Luke J2672=417   =465 -68 =815 =95 +17 +70 =367 =32 =274 5½/102631-6
244. Cordova, Emilio2609  +391 -298 +441 -110 -49 =245 +337 =29 +97 =8 5½/102579-4
245. Bogner, S2619+758 =50 =114 +96 +372 -25 =244 -86   -113 +695 5½/102577-6
246. Mareco, Sandro2649+38 +340 -52 -270   +251 =164 =49 +250 -139 =552 5½/102576-10
247. Zhigalko, Sergei2610+625 =380 +171 =274 +334 =371 -241 -32   =699 =250 5½/102553-8
248. Roganovic, Milos2527+718 +467 =581 -36 +338 +702 -135   =461 =199 -48 5½/102543+1
249. Pancevski, Filip2489+194 -27 +437 +697 =224   -72 -174 +818 =89 =409 5½/102517+3
250. Morovic Fernandez, I...2501+388 +97 -165   =35 =328 -114 +682 -246 +472 =247 5½/102513+1
251. Priasmoro, Novendra2498  -163 +445 =120 -367 -246 =628 +769 =372 +179 +416 5½/1025090
252. Batchuluun, T2570+521 -372   +691 =139 =625 =665 =271 =171 =86 =3 5½/102499-10
253. Salinas Herrera, Pab...2486+396 +229 =508 +584 =150 -55 =490 =156 =278   -276 5½/102470-3
254. Stefansson, Hannes2502+572 =74 =509 -200   +119 +699 -19 -377 +419 =736 5½/102448-8
255. Cruz, Cristhian2571+728 +195 -403 +94 =116   -279 =60 +727 =101 -459 5½/102440-17
256. Amdouni, Zoubeir2218+892 -4   -364 =282 +383 +146 +260 -180 +284 -29 5½/102362+19
257. Thing, Bibek2237-583 +546 -153 +262 =13 =181   =555 +352 -172 +156 5½/102346+14
258. Martinez Romero, Mar...2438+765 -403 +725 -174 +573 +542 =379 -459   -201 +186 5½/102336-14
259. Vivas Zamora, Fabian...2363+415 =512 +351 -227   =493 +492 =437 -84 +672 -207 5½/102333-4
260. Munoz, Lisandro2434+902 -25 +190 -205 +756 +518 -112 -256 =54 +346   5½/102332-14
261. Linster, Philippe2273+897 -370   =736 +499 +656 -7 =535 -88 =154 +801 5½/102291+1
262. Pinto, Daniel2131-43 +325 +474 -257 +400   =770 +480 -418 -811 +545 5½/102177+5
263. Miller, Marlon2028-374 =438 +711 +351 =233 =479 -354   +740 -82 +794 5½/102123+12
264. Allam, Mohamed1948-497 =713 +842 =132 +545 +708   -413 +869 -216 =321 5½/102037+11
265. Huguet, Solidat2053-211 =439 +897 -21   =218 +821 =708 =791 =446 +324 5½/102036-2
266. Ebosse, Kingue Victo...2060-58 -234 -803   -438 +761 +689 +859 +857 +528 =194 5½/102030-3
267. Muheto, Dieudonne  +857 -420 -683 -576 +834 +685 +528 +523 =841 -15 5½/101858
268. Mamedyarov, Shakhriy...2820  =364 =96 +164 +240 +165 =425 -67 =298 =270   5½/92812-2
269. Anand, Viswanathan2771  +137 +330 -67 +49 =32 =8 =165 =240   =425 5½/92808+3
270. Ivanchuk, Vassily2710=558   =368 +246 +25 -425 =47   +50 =268 =165 5½/92746+3
271. Kasimdzhanov, Rustam2662  =623 -326   +155 =552 +560 =252 =114 =489 +724 5½/92638-4
272. Stocek, Jiri2574+387 +699 +741 =370 +664 =138   -222 =20   -140 5½/92609+3
273. Banikas, Hristos2601+181 +536 =327 -240   =433 =172   =122 +465 =70 5½/92595-2
274. Ismagambetov, Anuar2538+383   +627 =247 +471 =333 =283 -6   =70 =243 5½/92594+5
275. Lopez Martinez, Jose...2581+540 +476 +168 +647 -140   +470 -42   -508 =72 5½/925900
276. Stupak, Kirill2583+291 =308   =119 =306 =491   =116 =406 =288 +253 5½/92566-3
277. Salomon, Johan2477  =202 =141 +497 +469   +475 +556 -115 =405 -143 5½/92563+9
278. Peralta, Fernando2569+473 +633 =12   -26 +56 =115   =253 +118 -98 5½/92526-6
279. Studer, Noel2484+772 =201 =556 =314 =381   +255 +412 -150 =206   5½/92526+4
280. Pichot, Alan2562+630   +315 =140 +429 +831 =828 =495 -382   -141 5½/92514-6
281. Noritsyn, Nikolay2482+838 +702   +75 +468 =72 -150 -460 -345 +559   5½/92505+1
282. Nyback, Tomi2579  =428 +519 =102 =256 -335 +534 =326 +517 =328   5½/92473-12
283. Jurcik, Marian2451=64   +127 +714 =58   =274 +340 =829 =334 -327 5½/924650
284. Baburin, Alexander2452+586 =110 +346 =411 +588   =90 -120   -256 +605 5½/92411-6
285. Keinanen, Toivo2402+826 -493 =421 =419   =176 +500 =488   =55 +174 5½/924080
286. Ker, Anthony F2315+454   =540 =91 =701 =314 +437   +387 -56 =439 5½/92315-1
287. Mulenga, Prince Dani...2237  +864 +393 -315 +526 =513   +728 =80 =308 -60 5½/92292+5
288. Kabilov, Amin2178+866