White to play Easy
D'Amore, Carlo - Upton, Timothy J (Plovdiv, 2003)
23 Feb 2019  D'Amore - Upton (Plovdiv, 2003)
Easy
22 Feb 2019  Shulman - Zimbeck (Minneapolis, 2005)
Easy
21 Feb 2019  Tyomkin - Agopov (Tallinn, 1997)
Easy
20 Feb 2019  Rytshagov - Ziegler (Gothenburg, 1999)
Medium
19 Feb 2019  Smirnov - Dolmatov (Elista, 2001)
Medium
18 Feb 2019  Varga - Anastasian (Yerevan, 2001)
Easy
17 Feb 2019  Fine - Dake (Detroit, 1933)
Easy
16 Feb 2019  Siebrecht - Rotstein (Bad Woerishofen , 2008)
Medium
15 Feb 2019  Korneev - Krivonogov (Moscow, 1998)
Hard
14 Feb 2019  Czebe - Rajlich (Budapest, 2002)
Easy
13 Feb 2019  Gozzoli - Bocharov (Abu Dhabi, 2004)
Hard
12 Feb 2019  Mamedyarov - Kristjansson (Gothenburg, 2005)
Easy
11 Feb 2019  Sermek - Atalik (Beijing, 1997)
Medium
10 Feb 2019  Gaprindashvili - Lupulescu (Warsaw, 2005)
Medium
09 Feb 2019  Postny - Drasko (Novi Sad, 2009)
Medium
08 Feb 2019  Willsch - Kengis (Germany, 2004)
Easy
07 Feb 2019  Gelfand - Zvjaginsev (Biel, 1995)
Easy
06 Feb 2019  Vachier Lagrave - Brkic (Moscow, 2008)
Medium
12345...
HELP