White to play Medium
Postny, Evgeny - Drasko, Milan (Novi Sad, 2009)
03 Dec 2021  Postny - Drasko (Novi Sad, 2009)
Medium
02 Dec 2021  Hansen - Poldauf (Germany, 2003)
Easy
01 Dec 2021  Mercier - Ferry (Clermont Ferrand, 1985)
Medium
30 Nov 2021  Shulman - Zimbeck (Minneapolis, 2005)
Easy
29 Nov 2021  Marciano - Prie (Narbonne, 1997)
Easy
28 Nov 2021  Abasov - Grechihin (Moscow, 2008)
Easy
27 Nov 2021  Gozzoli - Bocharov (Abu Dhabi, 2004)
Hard
26 Nov 2021  Gershon - Thorhallsson (Bermuda, 1999)
Hard
25 Nov 2021  Mamedyarov - Kristjansson (Gothenburg, 2005)
Easy
24 Nov 2021  Granda Zuniga - Onischuk (Wijk aan Zee, 1997)
Medium
23 Nov 2021  Berelowitsch - Jussupow (Germany, 2002)
Hard
22 Nov 2021  Zubov - Erenburg (Las Palmas, 2003)
Hard
21 Nov 2021  Tyomkin - Torre (Mallorca, 2004)
Medium
20 Nov 2021  Gelfand - Zvjaginsev (Biel, 1995)
Easy
19 Nov 2021  Azarov - Sanikidze (Dresden, 2007)
Medium
18 Nov 2021  Tirard - Schenk (France, 2003)
Medium
17 Nov 2021  Paunovic - Vera Gonzalez Quevedo (Benidorm, 2...
Easy
16 Nov 2021  Bronstein - Vedder (Wijk aan Zee, 1997)
Easy
12345...
HELP