Wei Yi, (2728) - Bai, Jinshi (2604) - TCh-CHN 2019, China CHN 2019 (3.3), China CHN, 2019
C42
PGN