Wei Yi, (2728) - Xu, Yi (2545) - TCh-CHN 2019, China CHN 2019 (1.4), China CHN, 2019
A01
PGN