Zeng, Chongsheng (2539) - Zhao Jun, (2627) - TCh-CHN 2019, China CHN 2019 (1.1), China CHN, 2019
C53
PGN