Svidler, Peter (2765) - Bacrot, Etienne (2725) - World Blitz 2017, Riyadh KSA 2017 (18.14), Riyadh KSA, 2017
A14
PGN